Multan con 1.300 euros a MINERSA (Mina Emilio) por vertidos al río Espasa (Colunga)